Se încarcă...
Miss Naturaleţe 2018

Miss Naturaleţe 2018

Dăm startul celei de-a treia ediție a concursului Miss Naturalețe!

Au trecut deja două ediții ale concursului Miss Naturalețe, ceea ce pentru organizatorul Antos Cosmetică Naturală a echivalat cu: oameni noi (persoane publice,participanți, susținători, organizatori de evenimente, specialiști în diferite domenii etc.), care între timp au rămas prieteni/clienți fideli ai brandului italian de produse cosmetice, un plus de experiență în organizarea de evenimente, și desigur multe amintiri frumoase.

Ce ne propunem în această ediție? Să cunoaștem și mai multe femei frumoase, care știu că merită să își etaleze frumusețea dăruită de mama-natură; să organizăm un
eveniment și mai grandios decât primele două;  să completăm arhivele memoriei cu și mai multe momente remarcabile.

V-am intrigat? Atunci nu ezitați să vă încercați norocul.

Căutați o poză cu voi naturale și nemachiate, apoi citiți condițiile concursului, care apropo, nu s-au schimbat. 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

1.1.   Organizatorul campaniei „Giulio Mortara”, (denumită în continuare Organizator)

1.2.   Regulamentul Oficial al campaniei promoţionale “ Miss Naturaleţe” este întocmit şi făcut public prin publicarea pe site-ul www.antos.md

1.3.   Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial, potrivit celor menţionate mai jos, şi va fi denumit în continuare Regulament.

1.4.   Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului prin publicarea pe site-ul www.antos.md
 
2. DURATA PROMOŢIEI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE

2.1.   Campania se va desfăşura în perioada  15.06.2018 - 08.09.2018 (denumită în continuare Perioada Campaniei).
 
3. DREPTUL DE PARTICIPARE LA PROMOŢIE SI MATERIALELE PROMOŢIONALE FOLOSITE

3.1.   Campania se adresează tuturor doamnelor şi doamnişoarelor, clienţilor magazinului de specialitate Antos.

3.2.   Poate participa la Campanie orice persoană fizică cu domiciliul/reşedinţa în Republica Moldova, care în perioada campaniei expediază la adresa de o poză reprezentativă în care apare aceasta nemachiată, naturală, în condiţiile prezentului Regulament.

3.2.1.   Persoana devine participant la Campanie, în condiţiile prezentului Regulament, după ce a expediat poza la adresa de e-mail info@antos.md, aceasta fiind însoţită şi de datele personale ale participantelor (nume/prenume/număr de contact/e-mail).
 
4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE ŞI PREMIILE

4.1.   Înregistrarea în Campanie:

4.1.1.   Conform prezentului Regulament, campania are un caracter interactiv, ce oferă participantelor posibilitatea de a participa în concurs prin expedierea unei poze şi ulterior supunerea acesteia unui voting online. Începând cu 15.06.2018 - 30.06.2018, toate doritoarele de a participa în campanie vor expedia o poză reprezentativă în care apar nemachiate, naturale, la adresa de e-mail info@antos.md aceasta fiind însoţită şi de datele personale ale participantelor (nume/prenume/număr de contact/e-mail), iar din 1.07.2018-22.07.2018  participantele şi toţi vizitatorii site-ului vor fi îndemnaţi să voteze şi să adune cât mai multe voturi, paralel continuând şi înregistrarea. Votingul online, va putea fi accesat de către un utilizator unic o dată la 4 ore şi va fi monitorizat de către administratorii site-ului pentru a nu se admite compromiterea acestuia sau folosirea mijloacelor frauduloase de modificare numărului de voturi.

4.1.2.   Fiecare persoană are dreptul de a participa în campanie cu o singură poză reprezentativă şi să câştige o dată.

4.1.3.   În finala campaniei “Miss Naturaleţe” vor fi selectate şi invitate 13 participante care au adunat cele mai multe voturi. Finala şi înmânarea premiilor va avea loc în magazinul Antos, în cadrul unui eveniment.

4.1.4.   În cadrul acestei campanii vom avea ca premii:
–          Premiul mare – O vacanţă de 7 zile pentru 2 persoane în Italia
–          Produse Antos pentru un an
–          Sesiune foto în revista Unica.md  Fashion VIP
–          Abonament la sala de fitness şi nutriţie Elena Ozun pentru 2 luni
 
5. ECHIVALAREA PREMIILOR

5.1.Câştigătoarele nu pot obţine în bani contravaloarea premiilor.

6. SPRIJINUL MATERIAL

6.1.   Toate mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu.

6.2.   Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câştigător.
 
7. DISPOZIŢII FINALE

7.1.  Prin participarea la Campania “Miss Naturaleţe”, participantele sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

7.2.  Prezentul Regulament este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, în magazinul de specialitate Antos, precum şi pe site-ul www.antos.md

7.3.  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricând Campania, cu o înştiinţare prealabilă a publicului prin publicare pe site-ul www.anots.md şi/sau prin afişare în magazinul Antos, în următoarele situaţii:

a)   în caz de forţă majoră conform legislaţiei în vigoare;
b)   în cazul depistării de activităţi de fraudă, hacking sau înşelătorii;
c)   în cazul în care, din motive tehnice sau juridice nu se poate asigura desfăşurarea regulamentară a Campaniei.

7.3.1.      Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, campania va înceta/se va suspenda de drept şi nici o parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

7.3.2.      Încetarea sau suspendarea campaniei promoţionale din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

7.3.3.      Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, fraudare a voturilor online, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

7.4.Reclamaţiile referitoare la desfăşurarea campaniei promoţionale se vor efectua în scris şi se vor transmite Organizatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu menţiunea Campania “Miss Naturaleţe”. Reclamaţiile vor putea fi formulate pe toată durata de desfăşurare a campaniei promoţionale precum. Reclamaţiile transmise telefonic sau cu întârziere nu vor fi prelucrate.

7.5.   În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament oficial este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

7.6.    Orice eventual litigiu între Organizator şi participanţi, va fi soluţionat pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

7.7.   Prezentul Regulament poate fi modificat de către Organizator în orice moment.

7.8.   Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării şi este valabil pe întreaga perioadă de derulare a Proiectului.

Urăm baftă tuturor doritoarelor și rugăm să nu uitați – indiferent de concurs, la final trebuie să învingă nu doar frumusețea, ci și înțelepciunea.

 
participanti

Miss Naturaleţe 2018 - Antos Cosmetică Naturală

cosmetică

antos

cosmetică naturală

miere

aloe vera

frumusețe

naturalețe

antos cosmetică

cosmetică moldova

cosmetică naturală moldova

,cosmetică, antos, cosmetică naturală, miere, aloe vera, frumusețe, naturalețe, antos cosmetică, cosmetică moldova, cosmetică naturală moldova

Antos Cosmetică Naturală

Cosmetică naturală direct de la producător

Antos Cosmetică Naturală. Cosmetică naturală direct de la producător