Se încarcă...
PARTICIPAŢI LA MISS NATURALEŢE - FĂRĂ MACHIAJ, CÂT MAI NATURALE!

PARTICIPAŢI LA MISS NATURALEŢE - FĂRĂ MACHIAJ, CÂT MAI NATURALE!

Concursul Miss Naturalețe revine

Frumusețea este cea care va salva lumea – spune un vechi proberb. Dar care frumusețe? Cea din reclame, cu femei sculptate frumos de bisturiul medicilor, sau cea dăruită de mama natură? „Antos Cosmetică Naturală” optează pentru a doua variantă, iar prima ediție a concursului – „Miss Naturalețe” a demonstrat o dată în plus că există atâtea femei extraordinare în țara asta, cărora nu le-a fost frică să ne trimită poze cu ele nemachiate în cadrul unui concurs de o asemenea anvergură. Iar la finalul concursului, atunci când am adunat toate participantele la un loc, ne-am convins o dată în plus că orice femeie este frumoasă, pentru că are trăsături care merită puse în evidență.

Același mesaj îl avem și acum, când vă invităm să vă înscrieți la cea de-a doua ediție a Concursului „Miss Naturalețe”, care va fi unul cu o durată de petrecere mai mare, or, scopul nostru este să adunăm un număr și mai mare de participante și să demonstrăm odată în plus că moldovencele sunt cele mai frumoase femei din lume. Naturale și nemachiate. 

Condițiile concursului sunt simple și nu diferă de cele de de acum doi ani.

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
 • Organizatorul campaniei „Giulio Mortara”S.R.L și Lilu.md  (denumit în continuare Organizatori).
 • Regulamentul Oficial al campaniei promoţionale “ Miss Naturaleţe” este întocmit şi făcut public prin publicarea pe site-ul www.antos.md.
 • Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial, potrivit celor menţionate mai jos, şi va fi denumit în continuare Regulament.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului prin publicarea pe site-ul www.antos.md
2. DURATA PROMOŢIEI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE
 • Campania se va desfăşura în perioada 27.07.2017 până pe dată de 24.09.2017 (denumită în continuare Perioada Campaniei).
3. DREPTUL DE PARTICIPARE LA PROMOŢIE ȘI MATERIALELE PROMOŢIONALE FOLOSITE
 • Campania se adresează tuturor doamnelor şi domnişoarelor, clienţilor magazinului de specialitate Antos.
4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE ŞI PREMIILE
 • Înregistrarea în Campanie:
  • Conform prezentului Regulament, campania are un caracter interactiv, ce oferă participantelor posibilitatea de a participa în concurs prin expedierea unei poze şi ulterior supunerea acesteia unui voting online. Începând cu data de 27.07.2017 și până pe 12.08.2017 toate doritoarele de a participa în campanie vor expedia o poză reprezentativă în care apar nemachiate, naturale, la adresa de e-mail info@antos.md aceasta fiind însoţită şi de datele personale ale participantelor (nume/prenume/număr de contact/e-mail), iar de pe data de 14.08.2017 și până pe 20.09.2017, participantele şi toţi vizitatorii site-ului vor fi îndemnaţi să voteze şi să adune cât mai multe voturi, paralel continuând şi înregistrarea. Votingul online, va putea fi accesat de către un utilizator unic o dată la 4 ore şi va fi monitorizat de către administratorii site-ului pentru a nu se admite compromiterea acestuia sau folosirea mijloacelor frauduloase de modificare a numărului de voturi.
  • Fiecare persoană are dreptul de a participa în campanie cu o singură poză reprezentativă şi să câştige o dată.
  • În finala campaniei “Miss Naturaleţe” vor fi selectate şi invitate 13 participante care au adunat cele mai multe voturi, care vor trece în etapa finală.
  • Ultima etapă a Concursului va avea loc la data de 24.09.2017 unde  cele 13 finaliste  vor fi supuse unor încercari de către juriu cum ar fi:
 • demachiere și îngrijirea zilnica corectă cu produse cosmetice,
 • care sunt conservanții chimici din cosmetica de comerț,
 • Cum se aleg cremele pentru ten ș.a


Toate cele 13 cîștigatoare vor fi premiate cu seturi de cosmetică de la Antos pentru un an întreg!

    ​​​Iar cîștigătoarea va primi:
 • O călătorie în Italia pentru o perioadă de 5 zile
 • Produse Antos pentru un an
 • 10 proceduri masaj facial și 10 proceduri masaj corporal.

5. ECHIVALAREA PREMIILOR
 • Câştigătoarele nu pot obţine în bani contravaloarea premiilor.
6. SPRIJINUL MATERIAL
 • Toate mijloacele utilizate pentru Campanie, conform prezentului Regulament, sunt alocate de însuşi Organizator din venitul propriu.
 • Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina fiecărui câştigător.
 7. DISPOZIŢII FINALE
 • Prin participarea la Campania “Miss Naturaleţe”, participantele sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
 • Prezentul Regulament este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, în magazinul de specialitate Antos, precum şi pe site-ul www.antos.md
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricând Campania, cu o înştiinţare prealabilă a publicului prin publicare pe site-ul www.anots.md şi/sau prin afişare în magazinul Antos, în următoarele situaţii:
  • a)   în caz de forţă majoră conform legislaţiei în vigoare;
  • b)   în cazul depistării de activităţi de fraudă, hacking sau înşelătorii;
  • c)   în cazul în care, din motive tehnice sau juridice nu se poate asigura desfăşurarea regulamentară a Campaniei.
  • Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, campania va înceta/se va suspenda de drept şi nici o parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.
  • Încetarea sau suspendarea campaniei promoţionale din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.
  • Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, fraudare a voturilor online, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.
 • Reclamaţiile referitoare la desfăşurarea campaniei promoţionale se vor efectua în scris şi se vor transmite Organizatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu menţiunea Campania “Miss Naturaleţe”. Reclamaţiile vor putea fi formulate pe toată durata de desfăşurare a campaniei promoţionale. Reclamaţiile transmise telefonic sau cu întârziere nu vor fi prelucrate.
 • În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament oficial este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
 • Orice eventual litigiu între Organizator şi participanţi, va fi soluţionat pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.
 • Prezentul Regulament poate fi modificat de către Organizator în orice moment.
 • Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării şi este valabil pe întreaga perioadă de derulare a Proiectului.
Urăm baftă tuturor doritoarelor și rugăm să nu uitați – indiferent de concurs, la final trebuie să învingă nu doar frumusețea, ci și înțelepciunea.
participanti

PARTICIPAŢI LA MISS NATURALEŢE - FĂRĂ MACHIAJ, CÂT MAI NATURALE! - Antos Cosmetică Naturală

cosmetică

antos

cosmetică naturală

miere

aloe vera

frumusețe

naturalețe

antos cosmetică

cosmetică moldova

cosmetică naturală moldova

,cosmetică, antos, cosmetică naturală, miere, aloe vera, frumusețe, naturalețe, antos cosmetică, cosmetică moldova, cosmetică naturală moldova

Antos Cosmetică Naturală

Cosmetică naturală direct de la producător

Antos Cosmetică Naturală. Cosmetică naturală direct de la producător